Από το 1927...


Φωτογραφία του καταστήματος και εργαστηρίου το έτος 1938. Ο Αριστείδης Ρούμπος(κέντρο) με υπαλλήλους και πελάτες του καταστήματος. Ο μικρός(αριστερά), είναι ο Δημήτρης Ρούμπος.